Köp SCA

Datum: 2009-01-22 10:19

Köp

SCA B

Handelsbanken rekommenderar köp i SCA

Handelsbanken rekommenderar köp i SCA med riktkurs 100 kronor. SCA kommer att uppleva stora skillnader mellan olika verksamhetssegment, enligt Handelsbanken. Hygiene kan fortsätta att förbättras på grund av en bättre kostnadssituation, valutor och högre priser inom området Tissue, enligt Handelsbanken. Däremot kommer marginalerna inom Packaging vara rekordlåg, enligt Handelsbanken. Utdelningen förväntas dock ligga kvar på 4,40 kronor per aktie, enligt Handelsbanken. Priserna på insatsvaror och eurokursen rör sig åt rätt håll för SCA vilket bådar gott för 2009, enligt Handelsbanken. De defensiva kvaliteterna och den bibehållna utdelningen kombinerat med värderingen ger stöd på nedsidan, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
65 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser