Köp SBC

Datum: 2006-08-30 15:49

HQ Bank rekommenderar köp i SBC.

HQ Bank rekommenderar köp för SBC efter kvartalsrapporten. Rapporten var i linje med bankens estimat, enligt HQ Bank. Däremot belastas förvaltningsvreksamheten med 7 miljoner kronor för en nedjustering av värden i obligationsportföljen, enligt HQ Bank. Den underliggande intjäningen var dock högre än förväntat och bostadsutvecklingen visade på ett bättre resultat än förväntat, enligt HQ Bank. SBC har inte märkt av någon som helst försvagning av efterfrågan, enligt HQ Bank. Vinst per aktie prognoserna justeras på grund av tidsförskjutning av en markförsäljning och är 15,60 kronor för 2006 och 23 kronor för 2007, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
150 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser