Köp SAS på lång sikt

Datum: 2004-11-01 22:29

Köp

SAS

Inför SAS rapport sänker Jyske Bank sin riktkurs från 75- till 65 kronor.

Banken spår att helårets vinst hamnar i storleksordningen 1,2 miljarder kronor, vilket är nästan dubbelt så mycket i förlust jämfört med vad banken trodde tidigare. Bakgrunden till Jyskes nedjustering är det fortsatt höga oljepriset kombinerat med lägre kapacitetsutnyttjande.
Kurs då rekommendationen gavs:
51,875 kr
Riktkurs:
65 kr

Rekommendation från: Jyske Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser