Köp SAS

Datum: 2005-08-17 13:54

Köp

SAS

Jyske Bank rekommenderar köp i SAS.

Jyske Bank rekommenderar köp i SAS inför Q2 rapporten. Banken räknar med att vinsterna tilltar på grund av minskad prispress och lägre kostnader. Jyske Bank räknar med att kostnadsbesparingsprogrammet lyckas fullt ut under 2005, och SAS diskuterar nya åtgärder för kostnadsbesparingar som kan resultera i ytterligare 0,5 – 1 mdkr i besparingar vilka Jyske Bank ej inkluderat i estimaten. Banken räknar även med att SAS kommer upprepa prognosen om positivt resultat för helåret 2005. Passagerarantalet och biljettpriser har ökat under de senaste månaderna och SAS bör påverkas positivt av konsolideringen inom den Skandinaviska luftfartsmarknaden. Riktkursen sätts till 93,50 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
69,5 kr
Riktkurs:
93,5 kr

Rekommendation från: Jyske Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser