Köp SAS

Datum: 2006-02-28 13:03

Köp

SAS

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i SAS.

Erik Penser Fondkommission initierar bevakningen av SAS med rekommendationen köp och riktkurs 140 kronor. Resultatlyft och fortsatt kapitalfrigörelse motiverar uppvärdering, enligt Penser. SAS har genomfört ett stort besparingsprogram och resultaten av det kommer att synas främst från och med 2007 enligt Penser. SAS värderas lågt på alla multiplar för 2007 och dagens värdering indikerar ett fortsatt misstroende mot bolaget som inte är fundamentalt motiverat med hänsyn till kommande resultatutveckling, enligt Penser. Drivkrafterna bakom resultatlyftet är gamla och nya besparingar, den nya prissättningsmodellen samt kapitalfrigörelse, enligt Penser. Vinst per aktie förväntas bli 6,10 kronor för 2006 och 14,70 kronor för 2007 enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
107 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser