Köp SAS

Datum: 2006-05-19 09:25

Köp

SAS

Erik Penser Fondkommission rekommenderar köp i SAS.

Penser rekommenderar köp i SAS. SAS VD sedan fem år avgår. Positiva effekter av VD bytet är att en ny VD kan ha positiv effekt på den interna moralen och bolaget kan blicka framåt med nya offensiva åtgärder efter att den avgående VDn genomfört omfattande besparingsprogram, enligt Penser. Eventuella negativa effekter är att det momentum för förändring som funnits inom koncernen riskerar att mattas av och risker finns att nya större kostnadsgrepp tas som riskerar resultatutvecklingen kortsiktigt, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
81,5 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser