Köp SAS

Datum: 2006-08-07 15:57

Köp

SAS

SEB Enskilda råder sina kunder att köpa SAS.

SEB menar att kursnedgången i SAS medför att aktien nu är köpvärd. Den tidigare rekommendationen var att sälja aktien. Banken väljer att justera upp sina prognoser för 2007 med sex procent. Vidare menar SEB att aktien är relativt sett attraktivt värderad.
Kurs då rekommendationen gavs:
82 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser