Köp Sandvik

Datum: 2002-02-21 09:18

Skandiabanken höjer sin rekommendation på Sandvik till köp.

Skandiabanken anser att Sandvik presterade ett bra resultat, med tanke på de omständigheter som råder på marknaden. Banken anser att strukturåtgärder kommer att lyfta resultatet i år. Rapporten visar att det inte är så illa som man tidigare befarat, vilket är positivt. Sett till årets och nästa års prognoser handlas aktien till p/e-tal på 16 respektive 13,5. Rekommendationen höjs från avvakta till köp. Riktkursen sätts till 270 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
235,5 kr
Riktkurs:
270 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser