Köp Sandvik

Datum: 2003-05-09 10:11

Fischer Partners rekommenderar sina kunder att köpa Sandvik.

Fischer anser att Sandviks rapport var stark och detta då marknaden generellt sett inte uppvisar styrka. Fischer Partners pekar på att Sandvik med råge förmått neutralisera en negativ valutaeffekt med interna effektiviseringar. Särskilt nämnvärt är även att volymerna kunde ökas med 4 procent i EU, trots rådande marknadsläge. Vidare menar Fischer att Sandviks kassaflöde överraskade positivt. I år spås en vinst på 12,6 kronor per aktie och nästa år spås 15,7 kronor. Riktkursen sätts till 260 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
195 kr
Riktkurs:
260 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser