Köp Sandvik

Datum: 2007-11-19 13:31

Goldman Sachs rekommenderar köp för Sandvik

Goldman Sachs höjer rekommendationen för Sandvik till köp från neutral men riktkursen sänks samtidigt till 140 kronor från 145 kronor. Engångsnedskrivningar relaterat till nickellagret har gjort att Sandviks aktiekurs presterat sämre än marknaden den sista tiden. På nuvarande nivå har marknaden prisat in en väsentlig försämring i tillväxttakten. Däremot har Sandvik en skyddad position i sektorn eftersom exponeringen mot infrastrukturmarknaden och utvecklingsmarknader är stor. Estimaten för 2008 lämnas oförändrade trots nedskrivningen.
Kurs då rekommendationen gavs:
110,625 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser