Köp Sandvik

Datum: 2008-07-21 12:43

Glitnir rekommenderar köp i Sandvik

Glitnir upprepar köprekommendationen i Sandvik med riktkurs 105 kronor efter kvartalsrapporten. Sandvik misslyckades med att nå förväntningarna vilket initialt skickade aktiekursen lägre, enligt Glitnir. Däremot presterade bolaget god underliggande omsättning och vinst, enligt Glitnir. Orderingången var svagare, men jämförelsetalen är tuffa och justerat för antal arbetsdagar, metalpriser, och större projekt ordrar är underliggande omsättning bra, enligt Glitnir. Enligt ledningen är efterfrågan fortfarande gynnsamm, enligt Glitnir. Vinst per aktie förväntas bli 7,05 kronor för 2008 och 8,19 kronor för 2009, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
82,875 kr
Riktkurs:
105 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser