Köp Saab

Datum: 2007-06-13 15:42

SEB Enskilda rekommenderar köp för Saab.

SEB Enskilda höjer rekommendationen för Saab till köp från behåll och riktkursen behålls på 205 kronor. Aktiens utveckling har varit väldigt svag på sista tiden samtidigt som värderingen är attraktiv, enligt SEB Enskilda. Den huvudsakliga orsaken till aktiens svaga utveckling den senaste tiden är den negativa publiciteten kring affärerna kring JAS Gripen samt Tjeckien och Sydafrika, enligt SEB Enskilda. Detta tillsammans med den pågående utredningen från svenska myndigheter kring eventuella oegentligheter i samband med dessa affärer skapar en osäkerhet som kommer bestå de närmaste månaderna, enligt SEB Enskilda. Däremot är denna denna osäkerhet medräknad i kursen, enligt SEB Enskilda. Eftersom Saab aktien handlas på väldigt låga och attraktiva vinstmultipelnivåer är riskerna som är förknippade med aktien relativt låga, vilket gör att risk/belöningsprofilen i Saab är väldigt attraktiv, enligt SEB Enskilda.
Kurs då rekommendationen gavs:
179,5 kr
Riktkurs:
205 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser