Köp rekommenderas trots stark uppgång

Datum: 2010-10-05 15:15

Saab

Saab har indikerat att uppskjutna ordrar ser lovande ut. Detta bekräftades när ännu en Erieyeorder annonserades, vilket ökar antalet länder som har valt det luftburna övervakningssystemet till sju. Ordervärdet uppgår till 4,5 MDRSEK eller 10 % av uppskjutna ordrar och ordern kommer att bokas under det fjärde kvartalet. Swedbank har justerat upp sina prognoser med 5-10 %. Ordertakten har som vanligt varit långsam under det tredje kvartalet och Swedbank förväntar sig att det totala ordervärdet ska uppgå till 2,5-3 MDRSEK. EBIT förväntas att förbättras något till 266 MSEK (249 MSEK) till följd av de implementerade kostnadsbesparingarna. Banken har inte inkluderat de 40 miljoner det rör sig om i det danska Daccismålet. Det slutliga beskedet angående stridsflygplan i Brasilien väntas levereras innan det brasilianska valet. Lula kommer inte att bli omvald men hans efterträdare Dilma Rousseff är i ledningen, vilket gör det franska alternativet Daussalt till ett mer troligt val även om det brasilianska flygvapnet föredrar Gripen. Trots den senaste tidens kursuppgång anser Swedbank aktien vara attraktiv vid 20-25 % rabatt gentemot sektorkollegorna.
Kurs då rekommendationen gavs:
99,55 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser