Köp Raysearch

Datum: 2007-05-11 14:59

Handelsbanken rekommenderar köp för Raysearch.

Handelsbanken upprepar köprekommendationen för Raysearch och riktkursen höjs till 300 kronor från 205 kronor efter kvartalsrapporten. Avtalet med Varian borde öppna dörrarna för fler avtal och varianordern inkluderar bara fyra produkter i dag men kan utökas inom kort, anser Handelsbanken. Första kvartalets försäljning och rörelseresultat var lägre än förväntat och tyngdes av låg försäljning av Nucletron och ökade FoU-kostnader, enligt Handelsbanken. Nucletronförsäljningen förväntas komma att ta fart under andra kvartalet, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
230 kr
Riktkurs:
300 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser