Köp Ratos

Datum: 2002-08-28 10:57

Nordea Securities upprepar sin köprekommendation på Ratos.

Nordea anser att det fanns såväl positiva som negativa saker att ta fasta på i Ratos rapport. Positivt var att Superfos visade bättre siffror än vad som var väntat. Ratos fortsätter att vara Nordeas ”Top-Pick” i sektorn och banken spår att uppsidan är god. Sett till årets prognos handlar aktien till en multipel EV/EBITA på 9. Riktkursen sätts till 130 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
93,5 kr
Riktkurs:
130 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser