Köp Ratos

Datum: 2006-09-13 11:47

Swedbank rekommenderar köp i Ratos.

Swedbank upprepar rekommendationen köp för Ratos med riktkurs 155 kronor efter försäljningen av Gadelius. Gadelius har varit en udda fågel i Ratos portfölj och försäljningen kommer att frigöra resurser i ledningen, enligt Swedbank. Priset på 190 miljoner kronor var lägre än det förväntade priset på 372 miljoner kronor, enligt Swedbank. Gadelius var dock en mycket begränsad del av portföljen och försäljningen påverkar substansvärdet negativt med en krona per aktie, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
135,5 kr
Riktkurs:
155 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser