Köp rabatterat Trelleborg

Datum: 2001-03-15 10:57

Trends anser att en betydligt högre kurs för Trelleborg-aktien kan motiveras.

Trots att Trelleborg alltmer renodlar verksamheten lider aktien av en konglomerat-rabatt. Trends spår att Trelleborgs vinst ökar i år. Räknat på årets resultatprognos handlas aktien till ett P/E-tal på 9. Detta bedömer Trends vara för lågt och köper in aktien till portföljen. Fortsatta återköp av aktier och stark tillväxt genom förvärv motiverar en högre aktiekurs.
Kurs då rekommendationen gavs:
71 kr

Rekommendation från: Trends

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser