Köp Peab

Datum: 2006-05-19 09:26

Swedbank rekommenderar köp i Peab.

Swedbank rekommenderar köp i Peab och höjer riktkursen till 145 kronor från 135 kronor efter kvartalsrapporten. Mycket stark tillväxt under säsongsmässigt svagt kvartal leder till uppjusterade prognoser, enligt Swedbank. Orderingången är mycket stark och i kombination med förbättrade marginaler bådar gott för framtiden, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
115 kr
Riktkurs:
145 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser