Köp Peab

Datum: 2006-08-30 15:50

HQ Bank rekommenderar köp i Peab.

HQ Bank rekommenderar köp för Peab efter kvartalsrapporten. Rapporten visade ett resultet i linje med förväntningarna, med lite högre omsättning och lite lägre marginaler än förväntat, enligt HQ Bank. Utfallet i den svenska verksamheten var bättre och sämre i den utländska, enligt HQ Bank. Orderingången visade återigen en fantastisk ökning, enligt HQ Bank. Peab är det byggbolag som uppvisar den snabbaste tillväxttakten i omsättning och orderingång, enligt HQ Bank. Vinst per aktie förväntas bli 9,57 kronor för 2006 och 12,00 kronor för 2007, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
119,5 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser