Köp Peab

Datum: 2008-04-02 11:51

HQ Bank rekommenderar köp i Peab

HQ Bank upprepar köprekommendationen för Peab. Momentum har gått emot Peab aktien i att den svaga igångsättningen av bostäder har drabbat Peab aktien hårdast bland byggbolagen, enligt HQ Bank. Peab kan ha momentum emot sig även i första kvartalets rapport, men multiplarna har krympt mest i Peab, enligt HQ Bank. Bolaget kommer dock fortsätta att växa snabbare än de andra, enligt HQ Bank. Nedsidan begränsas generellt av att värderingerna är väldigt nära cykliska bottennivåer, enligt HQ Bank. Vinst per aktie förväntas bli 6,54 kronor för 2008 och 7,49 kronor för 2009, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
66,875 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser