Köp på sikt

Datum: 2002-05-31 14:34

JP Nordiska anser att Tele2 är köpvärd.

Bankaktiebolaget JP Nordiska anser att Tele2 är köpvärd trots att aktien pressats av oro kring Stenbeck. Nordiska menar att bolagets rapport för april var mycket bra och att trenden för marginalutvecklingen nu är positiv, vilket är bra. JP Nordiska pekar även på andra positiva faktorer som talar för Tele2, såsom effekterna av lokalt förval i Frankrike och Italien är positiva och sänkta samtrafik priser i Europa förbättrar Tele2s bruttomarginal. På kort sikt finns risk för att aktien pressas ytterligare men på lång sikt är aktien köpvärd.
Kurs då rekommendationen gavs:
182,5 kr

Rekommendation från: Nordiska

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser