Köp på kort sikt

Datum: 2010-09-23 14:04

Svolders

Svolders Q4-rapport understeg marknadens förväntningar aningens, medan den föreslagna utdelningen om 4 kronor var i linje. Utdelningsavkastningen om 6 % kommer troligen att stödja NAV-rabatten att gå ner till 6-7 % från dagens 11 %. Detta erbjuder en total uppsida om 7 % inom 2-3 månader vilket motiverar Swedbanks Köprekommendation, trots bankens låga 12-månaders riktkurs som är satt till 68 kronor. NAV/aktie uppgick till 70,2 kronor vilket är något under Swedbanks förväntan på 72,6 kronor. Det har skett några förändringar inom bolagets portfölj under kvartalet. Den största investeringen var 46,2 MSEK i Orc Software medan innehaven i EnQuest och AAK avyttrades.
Kurs då rekommendationen gavs:
67,25 kr
Riktkurs:
68 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser