Köp Ortivus

Datum: 2003-08-28 13:31

Kaupthing Bank rekommenderar sina kunder att köpa Ortivus.

Kursnedgången efter rapporen anses enligt Kaupthing vara omotiverad. Rapporten har inte förändrat Kaupthing Banks syn på bolaget vilket gör att rekommendationen köp upprepas med riktkurs 30 kronor. Värderingen är i dagsläget låg, menar banken i en analys.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,2 kr
Riktkurs:
30 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser