Köp Opcon

Datum: 2009-09-29 11:31

Erik Penser Bank rekommenderar köp i Opcon

Erik Penser Bank rekommenderar köp i Opcon med riktkurs 60 kronor. Rekommendationen är baserad på fortsatt stark tillväxt och lönsamhetsförbättringar, enligt Penser. En utdelning av Boxpower kan dessutom frigöra ett värde på 7 kronor per aktie, enligt Penser. Stark orderingång nyligen bekräftar bankens positiva syn på bioenergiområdet, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
52,25 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser