Köp Note

Datum: 2004-09-03 09:26

Köp

Note

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina kunder att köpa Note.

Hagströmer & Qviberg menar att Note historiskt sett levererat stark tillväxt och höga marginaler. H&Q menar samtidigt att affärsmodellen är stark och att den svenska EMS marknaden kommer att växa med drygt 7 procent kommande år. En kassaflödesvärdering ger riktkursen 81 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
67,125 kr
Riktkurs:
81 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser