Köp Note

Datum: 2005-05-20 10:54

Köp

Note

Skandiabanken rekommenderar köp i Note.

Skandiabanken menar att Notes första kvartal var en besvikelse. Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi och marginalmål ligger fast och Skandiabanken anser därför att nuvarande kurs utgör ett bra köptillfälle. Note-aktiens kursfall på närmare 20 procent efter den svaga rapporten bedömer banken är omotiverat stor. Enligt bankens beräkningar handlas nu aktien till p/e 8 på nästa års vinst.
Kurs då rekommendationen gavs:
55,75 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser