Köp Note

Datum: 2006-01-20 14:25

Köp

Note

Hagströmer & Qviberg rekommenderar köp i Note.

H&Q rekommenderar köp i Note. Det finns stor avkastningspotential i Note om marginalerna vänder eftersom kontraktstillverkning har relativt låg kapitalintensitet och därför betyder förändringar i marginaler och rörelsekapital mycket för aktien enligt H&Q. Notes nya VD har dessutom en imponerande historik från tidigare turnarounds och han prioriterar rätt saker anser H&Q. Därför är utgångsläget idealiskt med lågt förtroende för bolaget och försäljningstillväxten redan på plats enligt H&Q. Det finns över 50 procents potential när bruttomarginalerna vänder under 2006 och vinst per aktie bedöms bli 6,80 kronor för 2006 och 8,20 kronor för 2007 enligt H&Q.
Kurs då rekommendationen gavs:
68 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser