Köp Nordea

Datum: 2006-05-23 17:36

Kaupthing rekommenderar köp i Nordea.


Kaupthing rekommenderar köp i Nordea med riktkurs 128 kronor. Nordea har en attraktiv exponering mot den nordiska företagssektorn där nivån på affärerna förväntas vara fortsatt stark framöver, enligt Kaupthing. Nordea har begränsad aktivitet utanför de nordiska länderna vilket betyder att exponeringen mot nordiska företagskunder är koncentrerad jämfört med konkurrenterna, enligt Kaupthing. Nordea förväntas visa en tillväxt i rörelseresultat före lånförluster på 14 procent under 2006 och 12 procent under 2007, enligt Kaupthing. Nordea är attraktivt värderad på 10 gånger förväntad justerad vinst per aktie för 2006, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
83 kr
Riktkurs:
128 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser