Köp Nokia

Datum: 2001-11-28 11:53

Det danska analyshuset anser att Nokia är fortsatt köpvärd efter gårdagens kapitalmarknadsdag i USA.

Danske Securities menar att gårdagens kapitalmarknadsdag inte bjöd på några större sensationer. Analyshuset tror att Nokias infrastrukturdel kommer att växa snabbare än konkurrenternas på grund av större fokus på den snabbt växande kinesiska marknaden och mindre fokus på svaga segment som TDMA och PDC. Nokia spår att den amerikanska marknaden tar fart under nästa års sista halva. I år spås en vinst på 6,30 kronor per aktie. 2002 och 2003 väntas vinsten öka till 6,70- respektive 8,40 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
243 kr

Rekommendation från: Danske Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser