Köp Nokia

Datum: 2002-04-15 09:28

Skandiabanken höjer sin rekommendation i Nokia till köp.

Nokia som rapporterar senare i veckan höjs till köp av Skandiabanken. Banken menar att Nokia har högre marginaler än vad man tidigare prognostiserat, då främst på telefonsidan. Banken menar vidare att Nokia har ett mycket starkt varumärke, vilket i kombination med nya produkter kommer att gynna tillväxten under året. På bankens prognoser handlas aktien till p/e-tal på 27,5 respektive 25 för 2002 och 2003. riktkursen höjs till 220 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
192 kr
Riktkurs:
220 kr

Rekommendation från: Skandiabanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser