Köp Nokia

Datum: 2002-05-24 10:06

Hagströmer & Qviberg anser att det är köpläge i Nokia.

Mäklarfirman anser att man inte bör lägga allt för stor vikt vid att Nokias marknadsandelar var lägre än vad många förutspått. H&Q menar att en anledning till detta är att bolaget satsar på lönsamhet före hög försäljning. H&Q menar vidare att Nokias värdering är bland de lägsta i gruppen av teknologiledare och anser att Nokia är köpvärd på dagens kurser.
Kurs då rekommendationen gavs:
140,5 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser