Köp Nokia

Datum: 2002-06-12 09:02

Hagströmer & Qviberg rekommenderar sina VIP kunder via VIP-tjänsten H&Q Insight att köpa Nokia.

Trots en nedjustering av omsättningsprognosen så rekommenderar mäklarfirman Hagströmer & Qviberg sina kunder att köpa Nokia. Främst är det systemsidan som tynger och då speciellt den europeiska marknaden samt den kinesiska som utvecklas svagt. Prispress drabbade också Nokia under kvartalet, vilket innebär lägre försäljning. Priserna så här långt har fallit med sex procent jämfört med en procent som är normalfallet per kvartal. Sett till H&Q´s prognoser handlas aktien till p/e 16 i år och 14 nästa år.
Kurs då rekommendationen gavs:
122,5 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser