Köp Nokia

Datum: 2003-01-24 09:59

Fischer Partners Fondkommission rekommenderar köp av Nokia.

Fischer menar att Nokias marginaler på telefonsidan är imponerande. Vidare spår Fischer att Nokia har en låg visibilitet på grund av att bolaget väljer att överge den gamla vanan att lämna ganska precisa prognoser för framtiden. Rapporten föranleder estimat justeringar från mäklarfirman som skruvar ner förväntningarna på försäljningen under Q1. Sett till Fischers prognoser handlas aktien till p/e 16,1 respektive 14,6 för 2003 samt 2004. Riktkursen sätts till 175 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
123,5 kr
Riktkurs:
175 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser