Köp Nokia

Datum: 2003-03-12 08:51

ABN AMRO (Alfred Berg) rekommenderar sina kunder att köpa Nokia.

Investmentbanken menar att om man ser frammåt så ser det inte så mörkt ut för Nokia som det vid första anblicken kan verka. Telefonmarknaden kommer att bli allt bättre under året, vilket kommer att gynna Nokia. Nätverkssidan var en besvikelse men detta bör inte vara någon större nyhet, menar banken. Riktkursen sätts till 186 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
106 kr
Riktkurs:
186 kr

Rekommendation från: ABN AMRO

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser