Köp Nokia

Datum: 2003-03-13 10:33

Remium Securities rekommenderar köp av Nokia.

Remium menar att volymerna på telefonsidan är svagare och att det finns risk för en nedrevidering av bolagets prognoser i samband med nästa rapport. Efter den senaste tidens kursfall menar Remium att dagens nivåer är attraktiva och behåller sin köprekommendation men menar samtidigt att det inte finns några tydliga kursdrivare. Sett till Remiums prognoser handlas aktien till p/e 14 respektive 12,4 för 2003 samt 2004.
Kurs då rekommendationen gavs:
111,5 kr

Rekommendation från: Remium Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser