Köp Nokia

Datum: 2003-04-22 08:56

Fischer Partners Fondkommission rekommenderar sina kunder att köpa Nokia.

Fischer anser att Nokias höga marginaler kan komma att bestå de närmsta kvartalen, vilket mäklarfirman anser vara positivt. Nätverkssidan var som befarat dålig men detta är inte överraskande, enligt Fischer. Fischer Partners anser att telefonmarknaden nu vänt upp något, vilket syns i siffrorna för årets inledande kvartal. Sett till årets prognoser handlas aktien till en vinstmultipel på 18. För 2004 är p/e-talet 16,9 samtidigt som banken spår en vinst på 0,8 euro. Riktkursen sätts till 165 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
125,5 kr
Riktkurs:
165 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser