Köp Nokia

Datum: 2004-01-15 09:03

Alfred Berg rekommenderar sina kunder att köpa Nokia.

Alfred Berg (ABN AMRO) anser att Nokias fjärde kvartal visade sig vara förvånansvärt starkt. Bergs menar att uppsvinget varit speciellt starkt inom mobila system. Nokias positiva vinstvarning, medför att Alfred Berg justerar upp sina prognoser en del. 2004 och 2005 spås vinster på 8,34 respektive 8,71 kronor per aktie. Riktkursen sätts till 165 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
152,25 kr
Riktkurs:
165 kr

Rekommendation från: Alfred Berg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser