Köp Nokia

Datum: 2004-03-02 10:45

Erik Penser Fondkommission rekommenderar sina kunder att köpa Nokia.

Erik Penser Fondkommission rekommenderar sina kunder att köpa Nokia. Mäklarfirman anser att dagens värdering är lägre än den värdering många av bolagets konkurrenter har. Detta gör att Penser tror att kursen kan utvecklas väl framöver. Ökade framtida operatörsinvesteringar kommer även att gynna Nokia, enligt Penser. Sett till 2004 och 2005 års prognoser handlas aktien till p/e 20,5 respektive 19,2.
Kurs då rekommendationen gavs:
166,25 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser