Köp Nokia

Datum: 2004-07-14 16:02

Svensknorska ABG Sundal Collier rekommenderar sina kunder att köpa Nokia inför rapporten.

Svensknorska ABG Sundal Collier rekommenderar sina kunbder att köpa Nokia inför rapporten. Den tidigare genomförda vinstvarningen medför enligt mäklarfirman att nedsidan är begränsad. Vidare menar ABG att Nokia kommer att överträffa förväntningarna för helåret. Riktkursen hålls kvar på 147 kronor. ABG spår en vinst per aktie på 14 cent i morgondagens rapport.
Kurs då rekommendationen gavs:
104,75 kr
Riktkurs:
147 kr

Rekommendation från: ABG Sundal Collier

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser