Köp Nokia

Datum: 2004-10-14 09:54

Svensknorska ABG Sundal Collier rekommenderar köp av Nokia inför rapporten.

Svensknorska ABG Sundal Collier rekommenderar köp av Nokia inför dagens rapport. ABG Sundal Collier spår en stark rapport utan prognosjusteringar. Inför rapporten ändrar mäklarfirman inga estimat men menar att risken är störst för att man kommer att behöva justera upp estimaten efter rapporten. Riktkursen hålls oförändrad på 12,50 euro, vilket motsvarar 113,50 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
102,75 kr
Riktkurs:
113,5 kr

Rekommendation från: ABG Sundal Collier

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser