Köp Nokia

Datum: 2004-10-15 14:18

Fischer Partners rekommenderar sina kunder att köpa Nokia.

Fischer Partners rekommenderar sina kunder att köpa Nokia. Fischer menar att menar att rapporten var stark och att den var något bättre än vad Nokia tidigare meddelat. Detta leder bland annat till att Fischer justerar upp sina estimat. Fischer menar nu att Nokia är försiktigare än tidigare, detta för att man inte skall behöva vinstvarna som tidigare. Fischer menar vidare att marginalerna var bra. I år spås en vinst per aktie på 0,66 euro. 2005 samt 2006 väntas vinster på 0,74- respektive 0,84 euro. Riktkursen sätts till 14 euro, vilket motsvarar ungefär 127 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
106,25 kr
Riktkurs:
127 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser