Köp Nokia

Datum: 2005-09-05 16:01

Merrill Lynch rekommenderar köp i Nokia på tolv månders sikt.

Nokia kommer kunna öka sin marknadsandel till 36% år 2008, främst genom ökade marknadsandelar på utvecklingsmarknader, enligt Merrill Lynch. Detta styrks av utvecklingen i Kina och Indien i år. Nokia väntas också öka marginalerna på terminalsidan från 15% i år till 18% 2008 vilket stöds av prisuppgången i Indien och den starka försäljningen i Kina enligt Merrill Lynch. Nokia Networks väntas plocka marknadsandelar inom GSM i Asien och är väl positionerat för 3G kontrakt i Kina.
Kurs då rekommendationen gavs:
119,25 kr

Rekommendation från: Bank of America/Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser