Köp Nokia

Datum: 2005-09-06 11:26

Citigroup höjer rekommendationen för Nokia till köp.

Citigroup höjer rekommendationen för Nokia till köp från behåll och riktkursen från 120,90 kr till 148,80 kr. Cyklisk efterfrågan på telekomutrustning kommer stiga på kort sikt enligt Citigroup. Konkurrensen mellan systemleverantörer är hård men bedöms inte öka. Dessutom bör en ökad utbytestakt av mobiltelefoner bidra till volymtillväxten. På länge sikt varnar Citigroup för att operatörer inte klarar av att utveckla lönsamma datatjänster och öka telekommunikationens andel av BNP, vilket kan begränsa sektorns absoluta värdering. Riktkursen sätts till 149 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
119 kr
Riktkurs:
149 kr

Rekommendation från: Citigroup

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser