Köp Nokia

Datum: 2008-05-29 12:42

Jyske Bank rekommenderar köp i Nokia

Jyske Bank höjer rekommendationen i Nokia till köp men riktkursen sänks till 252 kronor från tidigare 271 kronor. Nokiaaktien har fallit med över 30 procent sedan årsskiftet vilket skapar ett köptillfälle för investerare med en tidshorisont på 6-12 månader, enligt Jyske Bank. Första kvartalets rapport låg i stort sett i linje med förväntningarna, men kursnedgången förklaras främst av svagare än förväntad efterfrågan på mobiltelefoner, försenad lanseringar, svag försäljning av bolagets gamla produkter, samt konkurrens från både Apple och Blackberry, enligt Jyske Bank. Sammantaget kan det innebära att Nokia ämnar försvara sin marknadsandel genom lägre rörelsemarginal, enligt Jyske Bank. Förväntningar för det andra kvartalet är därför lågt ställda, vilket begränsar risken på nedsidan, enligt Jyske Bank. Dessutom har bolaget en nettokassa motsvarande cirka 14 procent av utestående aktier, enligt Jyske Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
168 kr
Riktkurs:
252 kr

Rekommendation från: Jyske Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser