Köp Nokia

Datum: 2008-07-21 12:44

Glitnir rekommenderar köp i Nokia

Glitnir rekommenderar köp i Nokia och riktkursen höjs till 217 kronor från tidigare 210 kronor. Rapporten var i stort sett i linje med förväntningarna, även om vinst per aktie var ungefär 10 öre sämre än väntat, enligt Glitnir. Nettoförsälningen var däremot bättre än förväntat, enligt Glitnir. Marknadsandelen ökade till 40,3 procent, enligt Glitnir. Trots motvind i form av en gammal produktportfölj och kostnadsinflation nådde bolaget en marginal på enheterna på 20,1 procent, enligt Glitnir. Ledningens utsikter för marknadstillväxten höjs något, enligt Glitnir.
Kurs då rekommendationen gavs:
165,25 kr
Riktkurs:
217 kr

Rekommendation från: Glitnir

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser