Köp Nokia

Datum: 2009-02-05 12:25

Penser rekommenderar köp i Nokia

Penser inleder bevakningen av Nokia med en köprekommendation och riktkurs 160 kronor. Förväntan om ett starkt 2010 och marknadsandelsvinster stöder Nokia, enligt Penser. Ett svagt 2009 redan är inprisat i Nokias aktiekurs och fokus nu borde skifta mot förväntan om marknadsandelsvinster och Nokias flexibla kostnadsstruktur, enligt Penser. Vi prognostiserar att marknaden för mobiltelefoner växer 14 procent som ett resultat av lagerjusteringar under 2010 och en snabbare utbytestakt som ett resultat av uppskjutna uppgraderingar, enligt Penser. Marknadsandelsvinster bör leda till att Nokias volymer växer med 17 procent under 2010, enligt Penser. Uppskattat P/E på 12 för 2009 är inte extremt lågt, men sjunker till 8 för 2010 givet 9 procents tillväxt och förbättrade marginaler, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
106,7 kr
Riktkurs:
160 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser