Köp Nobia

Datum: 2006-07-24 06:59

Köp

Nobia

HQ Bank råder sina klienter att köpa Nobia.

HQ Bank råder sina klienter att köpa Nobia efter bolagets delårsrapport. Rapporten var mycket bra enligt HQ som justerar upp sina vinstprognoser med sju respektive åtta procent för 2006 och 2007. HQ skriver vidare att en ny lånefacilitet med fyra miljarder i outnyttjat utrymme ger betydande utrymme för förvärv. Vidare menar HQ att aktien handlas på ungefär 12,5 gånger 2007 års vinst per aktie vilket ger 30-40 % uppsida.
Kurs då rekommendationen gavs:
222,75 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser