Köp Nobia

Datum: 2007-07-24 15:12

Köp

Nobia

Handelsbanken rekommenderar köp för Nobia.

Handelsbanken behåller köprekommendationen för Nobia men riktkursen sänks till 101 kronor från 114 kronor efter kvartalsrapporten. Oron för produktionsstörningar för Nobia under andra kvartalet besannades och det var dessutom till och med större än väntat, vilket ledde till att rörelseresultatet blev mer än sex procent lägre än estimatet, enligt Handelsbanken. Verksamheten i Kontinentaleuropa gick däremot bättre än väntat, enligt Handelsbanken. Sammantaget sänks förväntningarna för Nobias försäljning 2007 med tre procent och resultat före skatt med sju procent och även nästa års prognoser har justerats ned, med två procent på försäljningsnivå och med tre procent för resultat före skatt, enligt Handelsbanken. Rapporten var dock än förbättring jämfört med första kvartalet och tredje kvartalet ser ut att bli ännu något bättre, enligt Handelsbanken.
Kurs då rekommendationen gavs:
81 kr
Riktkurs:
101 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser