Köp New Wave Group

Datum: 2007-06-11 16:54

Kaupthing rekommenderar köp för New Wave Group.

Kaupthing upprepar köprekommendationen för New Wave Group och riktkursen höjs till 110 kronor från 105 kronor. Banken gillar affären varvid New Wave förvärvar Cutter & Buck, enligt Kaupthing. Estimaten för den organiska tillväxten höjs till 15 procent för New Wave och 8 procent för Cutter & Buck, samtidigt som estimaten för kostnadseffektiviteten höjs för det sammanslagna bolaget, enligt Kaupthing. Den största risken är att synergieffekterna uteblir, men New Wave har däremot en stark historik vad gäller integreringen av förvärv, enligt Kaupthing. Vinst per aktie förväntas bli 4,04 kronor för 2007 och 6,21 kronor för 2008, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
81,125 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser