Köp New Wave

Datum: 2007-12-20 15:40

Kaupthing rekommenderar köp för New Wave

Kaupthing upprepar köprekommendationen för New Wave med riktkurs 105 kronor. New Waves VD gav ett starkt intryck vid ett seminarie nyligen och bolaget verkar säkert på att nå starkare organisk tillväxt under 2008 än vad bolaget lyckats med hittills under 2007, enligt Kaupthing. VDn tror också att om marknaden blir svagare så är bolagets skalfördelar ännu starkare än i en stark marknad. Skuldsättningen i bolaget är inget större bekymmer i nuläget. Vinst per aktie förväntas bli 4,12 kronor för 2007 och 5,84 kronor för 2008.
Kurs då rekommendationen gavs:
75 kr
Riktkurs:
105 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser